حب به جهرم
چاپ

شنبه 10 ارديبهشت 1390 ساعت 16:50 administrator

 

 

 

به مناسبت اول اردیبهشت ماه یادروز شاعر بزرگ دیار فارس سعدی، مراسمی به همت گروه زبان و ادبیات فارسی اداره آموزش و پرورش جهرم در روز پنج شنبه مورخ 1/2/1390 در سالن پژوهشکده دکتر برنا جهرم  برگزار شد که در این مراسم مدیر مرکز جهرم شناسی در سخنانی ضمن تبریک آن روز به تجلیل از مقام شیخ اجل سعدی شیرازی پرداخت و نگاهی گذرا به یکی از خصلتهای نیک سعدی و حب سعدی به زادگاهش شیراز و فارس پرداخت و گفت سعدی نزدیک 50 بار در اشعارش نام شهرش شیراز و 30 بار لفظ پارس  را برقلم جاری کرده است و در پایان نتیه گیری کردند  و ما جهرمی ها از این استاد و شیخ بزرگ باید درس حب به شهر و میهن زادگاه خود، حب به جهرم را آموخت و در پایان ابیاتی از شعرای جهرمی که درباره جهرم سروده اند قرائت نمود.