بازدید مسئولین شهر جهرم از خانه قدیمی اشراق
چاپ

پنجشنبه 01 ارديبهشت 1390 ساعت 14:42 administrator

 

 

 

 

 

 

فرماندار محترم شهرستان جهرم و رئیس هیات موسس مرکز جهرم شناسی و شهردار شهر جهرم و مسئول امور فرهنگی فرمانداری شهرستان جهرم و مدیر روابط عمومی شهرداری جهرم از خانه تاریخی اشراق که در اختیار مرکز جهرم شناسی می باشد بازدید نمودند و راهنمایی های لازم را ارائه دادند.

 

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین به روز رسانی در شنبه 10 ارديبهشت 1390 ساعت 15:02