هنرمند جهرمی بهترین کاردستی خود را به مرکز جهرم شناسی اهدا نمود
چاپ

يكشنبه 24 بهمن 1389 ساعت 12:49 administrator

هنرمند جهرمی جناب آقای قدرت الله مرزوقی یکی از بهترین کارهای هنری خود را که با ضایعات درخت نخل و هسته خرما تهیه کرده به مرکز جهرم شناسی اهدا نمود.