جهرم شناسی تاریخی قسمت چهارم
چاپ PDF

دوشنبه 06 خرداد 1398 ساعت 11:50 administrator

 


جهرم شناسی تاریخی

قسمت چهارم

تصور لفظ گهرم به عنوان نام قدیم جهرم و این که جهرم معرب شدة گهرم است اشتباهی می تواند باشد که ابتدا در فرهنگ آنندراج و سپس در لغت نامة دهخدا و نوشتة احمد کسروی نوشته شده است. اینان اذعان دارند که نام قدیم جهرم، گهرم و به معنی جای گرم بوده است.

نام قدیم گهرم در هیچ کتاب قدیم و جدید به همین شکل به کار نرفته است و همیشه چه در تلفظ مردم و چه در کتاب ها به صورت جهرم به کار می رفته است. قدیمی ترین کتاب ها بعد از اسلام به زبان فارسی که نام جهرم دارند المسالک والممالک اسطخری در قرن سوم و چهارم و نیز المسالک و الممالک ابن خردادبه در همان زمان، بعد صوره الارض ابن حوقل، بعد شاهنامه فردوسی قرن پنجم، بعد فارسنانه ابن بلخی در قرن ششم، بعد تاریخ بناکتی و حبیب السیر و حتی تعدادی از سفرنامه نویسان اروپایی و ..... تا دوره صفویه و بعد مشروطه و معاصر در همه کتاب ها نام «جهرم» نوشته اند.

حالا در نظر این نویسندگان محترم(آنندراج، دهخدا و کسروی) منظور از قدیم کجا و چه کتاب هایی بوده است معلوم نیست ....

در میان متون تاریخی و جفرافیایی حدود 10 نام وجود دارد که به می توانند به جای جهرم آمده باشند و هیچ کدام نیز گهرم نبوده است. الفاظی مانند«گابرا»، «زَرهَم» و ...

محمدجوادصادقی نقدعلی

 

 

آخرین اخبار

RSS سایت

شهیدان اشراق جهرمی