جهرم شناسی تاریخی
چاپ PDF

دوشنبه 06 خرداد 1398 ساعت 11:43 administrator


جهرم شناسی تاریخی

قسمت سوم

در کتاب « تحفة الانام مختصر تاریخ الاسلام‌ المستدرک علی سنة 21.22.23.24.25 قسم الدراسات التاریخیة مرکز الخدمات والابحاث الثقافیة» ودر مبحث« المستدرک علی سنة 21»، درموضوع فتح کردن مناطق فارس توسط سپاه اسلام، و اینکه مردم فارس ظاهراً برای مقاومت کردن در جهرم جمع شده بودند ولی سرانجام شکست خورده و فرار نموده و جهرم نیز فتح شده است چنین آورده شده است:« و فتح هو و أبو موسی مدینة شیراز و أرّجان‌ ، و فتحا سینیز عَلَی‌ الجزیة و الخراج و قصد عثمان أیضا جنابا ففتحها و لقیه جمع‌ الفرس بناحیة جهرم‌ فهزمهم و فتحها...

نکات دیگر قابل توجّه توضیحاتی است که در پاورقی کتاب در خصوص جهرم آورده شده است:« جهرم: بالفتح ثم السکون، و فتح الراء ، و میم :اسم مدینه بفارس یعمل فیها بُسُطُ فاخرۀ قال زیادی : و یقال للبساط نفسه جهرَمُ، و أنشد لرؤبهُ : بل بلد ملءِ الفجاج قتمُه لا یشتری کتانه و جهرَمُه. و یجوز أن یراد بجهرمه فی البیت الجنس کرومی و روم، والبیت علی حذف مضاف، أی و منتهی جهرمه. وبین شیراز و جهرم ثلاثون فرسخا. انظر معجم البلدان:۲/۱۹۴. و مراصد الطلاع: ۱/۳۶۳.

3- استاد دکترمهدی محقق در مقاله ای به نام« صور من التعریب و نقل المعانی من الفارسیة إلی العربیة» که درشمارۀ سوم مجلۀ الدّراسات الادبیّه و در سال1339 به زبان عربی به چاپ رسانده است، در موضوع لغات و اصطلاحات و مضامین فارسی به کار رفته در قرآن مجید و اشعار عربی اشاره ای به نام جهرم و نحوۀ تلفظ آن دارد. وی لفظ جهرم در شعر عربی را بر وزن فعلله ، و رباعی مجرد عنوان کرده است. وی می نویسد: « ونقل کثیرا من الکلمات الفارسیه الی باب فعلله( الرباعی المجرد)، فنحتوا شَبکَرَةَ من «شبکور» و...دَهقَنة من «دهقان»و...همچنین در ادامه اشاره دارد که بنا به سخن ثعالبی در یتیمة الدهر گاهی در این وزن از اسامی اعلام به صورت فعل استفاده می شود. چنانچه شاعر دربیت زیر از کلمه نوروز به صورت فعل نَورَوزَ استفاده کرده است:« نَورَزَ الناسُ و نَورَز تُ ولکن بدموعی» و اضافه می کند که : « کذلک صاغوا علی هذا الوزن اسماء المدن فاشتقوا فعل « جَهرَمَ» من مدینة جهرم و «مَروَز» من مرو و «خَرسَنَ» من خراسان و....

محمدجوادصادقی نقدعلی

آخرین اخبار

RSS سایت

شهیدان اشراق جهرمی