غار سنگ شکنان یا غار سنگ شِکن جهرم
چاپ PDF

چهارشنبه 01 خرداد 1398 ساعت 20:54 administrator

واژه ی " سنگ اِشکن " در فرهنگ های لغت نظیرِ دهخدا و معین به معنیِ :

نوعی غَلّه و گیاهی است که خاصیت دارویی دارد.


دهخدا می نویسد:سنگ اِشکن، نام نوعی از خرماست که آن را "سنگ اِشکنک خوانند.
پس عنوان "سنگ اِشکن " برای غار،مناسب نیست زیرا کسانی که نخستین بار به شهر ما می آیند یا خارج از جهرم به مطالعه و تحقیق می پردازند،
معانی بالا در ذهنشان متبادر می شود که با واقعیت غار که محلِ شکستن سنگ بوده است سازگاری ندارد.
پس بهتر است که برابر آن چه در کتاب های درسی آموزش و پرورش و سایر کتاب های معتبر،نوشته شده است، آن را :
" غار سنگ شکنان یا غار سنگ شِکن " بنامیم.
توجیه علمی و زبانی:
--- " ان" در سنگ شکنان، می تواند پسوندِ اسم مصدر باشد به معنی سنگ شکستن،مانند:...
راه بندان(راه بستن)، آشتی کنان(آشتی کردن)،صف شکنان(صف شکستن)
یا پسوندِمکان باشد به معنی محلِ شکستن سنگ که در آن جا سنگ ها را برای بیرون بُردن می شکستند، مانند:
گیلان: محلِ سکونت مردم گیل.
گرگان: محلِ جمع شدن گرگ ها.
هم چنین:چناران، توران، مازندران و ...
--- در تلفظ جهرمی ها و سنگ شکنان نیز "سنگِش کن بوده و هست که شکل محاوره ای سنگ شِکن می باشد نه سنگ اِشکن.
پس سنگ شکنان،مفردِ "سنگ شِکن " است، یعنی چند نفر در آن جا سنگ ها را می شکستند و از کوه جدا می کردند.
سنگ شِکن : شکننده ی سنگ، مفرد.
سنگ شکنان: شکنندگان سنگ، جمع.
--- در کتاب " استان شناسی فارس،پایه ی دهم،چاپ۱۳۹۷، صفحه ی ۱۰۹ از غار سنگ شِکن جهرم یاد می کند.
--- کتاب "زیبا شهر فارس " اثر علی اطهری،صفحه ی ۴۲۸ در معرفی غار، عنوان " غار سنگ شکن " را به کار می بَرَد.
کتاب " اثر آفرینان جهرم "نوشته ی مجیدرضا جهان مهین نیز "غار سنگ شِکن " را
برمی گزیند.
--- در مصاحبه های مدیران میراث فرهنگی و مسؤولان شهری ، استانی و کشوری که در سایت ها قابل جُست و جوست؛ غار سنگ شکنان یا سنگ شِکن را بیان می دارند.
مهدی نادریا
آخرین به روز رسانی در چهارشنبه 01 خرداد 1398 ساعت 21:20

آخرین اخبار

RSS سایت

شهیدان اشراق جهرمی