اجرای درس بناهای اسلامی در منزل اشراق جهرمی
چاپ PDF

شنبه 10 ارديبهشت 1390 ساعت 15:23 administrator

 

 

دانشجویان رشته معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم، واحد عملی درس بناهای اسلامی را در منزل قدیمی و تاریخی اشراق جهرمی اجرا کردند.

استاد این درس جناب آقای مهندس قزلی پیرامون موقعیت بسیار مناسب خانه اشراق توضیحاتی را ارائه دادند و مجید رضا جهان مهین مدیر مرکز جهرم شناسی نیز تاریخچه خانه اشراق جهرمی را اعلام نمود و چند خانه قدیمی جهرم را معرفی کرد.

عکس ها را جناب آقای عبدالرحمن رحمانیان در اختیار مرکز جهرم شناسی گذاشتند که از وی کمال تشکر میگردد.

آخرین به روز رسانی در شنبه 10 ارديبهشت 1390 ساعت 22:14

آخرین اخبار

RSS سایت

شهیدان اشراق جهرمی