بازدید گروه فیلمبرداری برنامه صبح بخیر ایران
چاپ PDF

يكشنبه 24 بهمن 1389 ساعت 12:36 administrator

 

گروه فیلمبرداری برنامه صبح بخیر ایران شبکه 1 سیمای جمهوری اسلامی ایران از مرکز جهرم شناسی بازدید نمودند و از صنایع دستی و تابلوی هنری موجود در مرکز فیلمبرداریو گزارش تهیه نمودند.آخرین اخبار

RSS سایت

شهیدان اشراق جهرمی