فراخوان انتخاب شعار جهرم جهت حضور در ششمین جشنواره انتخاب پایتخت کتاب ایران
چاپ PDF

دوشنبه 14 مرداد 1398 ساعت 18:04 administrator
فراخوان انتخاب شعار جهرم جهت حضور در ششمین جشنواره انتخاب پایتخت کتاب ایران
شهر جهرم درنظر دارد به عنوان یکی از کاندیدهای انتخاب پایتخت کتاب، در ششمین دوره‌ی این جشنواره شرکت کند. مشارکت فعال شهروندان در کلیه‌ی فرایندهای اجرایی و طرح‌های فرهنگی ترویجی از مهمترین شاخص‌های ارزیابی شهرهای حاضر در این رقابت فرهنگی است. به پیشنهاد علیرضا نظری، شهردار جهرم در نخستین گام، انتخاب شعار جهرم، به نظرسنجی عمومی گذاشته خواهد شد. از کلیه‌ی شهروندان درخواست می شود حداکثر تا *پایان مرداد ماه* شعار پیشنهادی خود را به شماره *10007154225712* پیامک کنند. به شعار برگزیده از سوی شهرداری جهرم هدیه‌ای اهدا خواهد شد.
شعار پیشنهادی بایستی:
کوتاه، گویا، روان و خلاقانه
بیانگر ویژگی های بومی و محلی جهرم
نشانگر اصالت فرهنگ کتابخوانی در شهر
و همراستا با فعالیت‌های ترویج کتابخوانی سطح شهر
باشد به عنوان دو نمونه شهرهای یزد و مرودشت شعارهای « یزد جهانی، شهر کتاب و دانایی» و « مرودشت، مهد تمدن، مهد فرهنگ مکتوب»  را برای شهرهای خود پیشنهاد نموده‌اند.

آخرین اخبار

RSS سایت

شهیدان اشراق جهرمی