شهریار المهدی
چاپ PDF

جمعه 04 مرداد 1398 ساعت 09:40 administrator
مدتی قبل برای فاتحه به قبرستان رضوان جهرم رفته بودم و حسرت می خوردم به مردانی که زیر این خاک آرمیده اند و هرکدام از آنها گنجی بودند برای این مملکت .مردانی که قهرمانان اصلی این آب و خاک بودند و نسل بعد از من کمتر آنها را می شناسند .
در حال و هوای خودم بودم که چشمم به قبر شهریار چارستاد یا بهتر بگویم شهریار المهدی افتاد و این بهانه ای شد تا خاطره ای از او وایت کنم
ماههای آخر جنگ بود و هوای گرم و شرجی خوزستان بی داد می کرد .
عراق پاتک کرده بود و منطقه شلمچه را باز پس گرفته بود . گردان ما ( ابوذر ) برای جلوگیری از هجوم بیشتر دشمن به آن منطقه اعزام شده بود .
اوضاع جبهه ها به هم ریخته بود و کسی به درستی نمی دانست که سرانجام  جنگ چه خواهد شد .
با حبیب بهمن زادگان از بچه های گردان ، مشغول پاکسازی خط از گلوله های به جای مانده ی توپ بودیم که شهریار با یه جیپ کوچک فرماندهی از راه رسید .
او معاون واحد طرح و عملیات لشکر 33 المهدی بود . بلافاصله از جیپ پیاده شد و در جمع آوری گلوله ها که بسیار سنگین بود به ما کمک کرد .
هرچه اصرار کردیم که نیازی به کمک نداریم ، فایده ای نداشت و همچنان تا پاکسازی خط در کنارمان ماند و کمک نمود .
شهریار شجاعت و دقتی  مثال زدنی داشت  . به مباحث تاکتیکی جنگ بسیار آشنا و کارآمد بود .چندین بار مجروح شده بود و آسیب های شیمیایی به مرور تاثیر او را از پای درآورد .پس ازجنگ سمت هایی چون فرماندهی تیپ و سپاه استان فارس در کارنامه ی خود داشت .
در نهایت به دلیل جراحات شیمیایی به دوستان آسمانی خود همچون شهیدان خلیل مطهرنیا و حاج علی اکبر رحمانیان پیوست .
راوی : مسعود فرشیدنیا

آخرین اخبار

RSS سایت

شهیدان اشراق جهرمی